CÁP QUANG FPT GÓI GIA ĐÌNH TẠI TP HCM • Fiber F5
 • 16 Mb
 • 220.000đ /tháng

 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tăng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tăng thêm 2 tháng
  Quo illud eleifend simil ique ex, vim corpora voluptatum trilla.


 • Fiber F4
 • 22 Mb
 • 250.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng


 • Fiber F3
 • 27 Mb
 • 280.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng


 • Fiber F2
 • 32 Mb
 • 320.000đ /tháng
 • Trang bị wifi miễn phí
 • Trả trước 6 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 1 tháng
  Epicuri intellegat vel at, ne dolorum disputationi nam venti um.
 • Trả trước 12 tháng : Miễn phí hòa mạng + tặng thêm 2 tháng
  Quo illud eleifend simil ique ex, vim corpora voluptatum trilla.

CÁP QUANG FPT GÓI DOANH NGHIỆP TẠI TP HCM

FIBER PUBLIC

50 Mbps
 • Cam kết quốc tế 1.7Mbps
 • Số lượng IP tĩnh 1
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

FIBER BUSINESS

45 Mbps
 • Cam kết quốc tế 1.1Mbps
 • Số lượng IP tĩnh 1
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

FIBER DIAMON

80 Mbps
 • Cam kết quốc tế 3 Mbps Ut scripta referen
 • Số lượng IP tĩnh 1 IP + 8 Route
 • Phí lắp đặt 500.000đ
 • Trả trước 6 tháng miễn 100% phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7
 • Trả trước 12 tháng miễn 100% phí hòa mạng + tặng 2 tháng cước thứ 13 và 14

BẢNG GIÁ TRUYỀN HÌNH CÁP FPT TP HCM

TV F6

265.000/tháng
265.000/tháng
 • Tốc độ : 10Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F5

305.000/tháng
305.000/tháng
 • Tốc độ : 16Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F4

335.000/tháng
335.000/tháng
 • Tốc độ : 22Mbps
 • 5 Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F3

365.000/tháng
365.000/tháng
 • Tốc độ : 27Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TV F2

455.000/tháng
455.000/tháng
 • Tốc độ : 32Mbps
 • Trang bị Wifi + đầu thu
 • 24/7 Support

TIN TỨC MỚI

Biện pháp lắp mạng FPT giá rẻ nhất

Biện pháp lắp mạng FPT giá rẻ nhất Do là một dịch vụ được dùng lâu dài và cực kỳ cần thiết trong mục đích sinh hoạt, thư giãn hằng ngày của các thành viên...